BHP

Firma realizuje usługi na najwyższym poziomie z zakresu:

 • Kompleksowa obsługa firmy w zakresie BHP.
 • Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe dla pracowników i pracodawców.
 • Ocena Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • Analiza bezpieczeństwa maszyn (przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP).
 • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp, ppoż. i prawa pracy.
 • Pomoc w realizacji Nakazów i Wystąpień PIP i PIS.
 • Wykonawstwo i nadzór nad całokształtem spraw związanych z bhp, i prawem pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych).
 • Analiza i ocena stanu BHP za dany rok.