Ochrona środowiska

Realizacja zadań wynikających z obowiązków ustawowych m.in. w zakresie: Gospodarki odpadami, Ochrony wód i powietrza.

więcej

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szkolenia BHP wstępne i szkolenia BHP okresowe dla pracowników i pracodawców oraz obsługa firmy pod względem BHP.

więcej

PPOŻ

Kompleksowa obsługa firmy w zakresie Przepisów Przeciwpożarowych. Szkolenia PPOŻ, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

więcej